Disclaimer


Hydrauliekonline.com houdt zich het recht voor op elk moment inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Hydrauliekonline.com spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de hydrauliekonline.com aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van hydrauliekonline.com. In het bijzonder zijn alle prijzen op de hydrauliekonline.com onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de hydrauliekonline.com opgenomen hyperlinks naar hydrauliekonline.com of diensten van derden kan hydrauliekonline.com nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij hydrauliekonline.com. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van hydrauliekonline.com, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. De website hydrauliekonline.com en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van hydrauliekonline.com. Aanbiedingen zijn geldig in de actieperiode zoals aangegeven op hydrauliekonline.com. Voor specifieke vragen over producten kunt u contact met ons opnemen. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Getoonde levertijden zijn indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen tussentijds wijzigen.